Produkty

Bera

Samozamykací bezpečnostní zámek BERA – se z venkovní strany otevírá klíčem přes cylindrickou vložku a z vnitřní strany jen pouhým stiskem kliky – otevřeno (vhodné též pro nouzové východy – funkce PANIK).

Samozamykací bezpečnostní zámek BERA – řeší dvoubodové uzamčení dveří při každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu ZAMČENO.

Použití: Samozamykací bezpečnostní mechanický zámek BERA lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva.

Samozamykací mechanický zámek BERA

Samozamykací mechanický bezpečnostní zámek BERA se z venkovní strany otevírá klíčem přes cylindrickou vložku a z vnitřní strany jen pouhým stiskem kliky – otevřeno (vhodné též pro nouzové východy – funkce PANIK). Samozamykací bezpečnostní zámek BERA řeší dvoubodové uzamčení dveří při každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu ZAMČENO.

Použití samozamykacího mechanického zámku BERA:

Samozamykací bezpečnostní mechanický zámek BERA lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva v provedení levo-pravém. Pozor: Mechanické zámky jsou z hlediska orientace dveří univerzální, u kování je však vždy třeba určit jeho orientaci kvůli bezpečnostním šroubům.

Kování samozamykacího mechanického zámku BERA:

Provedení: Vnější madlo a štít s bezpečnostní 3 mm výztuhou a planžetou proti odvrtání. Povrchová úprava celého štítu – lesklý chrom nebo titan, broušený chrom nebo titan jen na rovných plochách štítu.

Vnitřní klika a štít samozamykacího mechanického zámku BERA:

Při montáži ve dveřích je vnější štít kování spojen s vnitřním štítem kování přes samozamykací zámek ve třech bodech. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost proti vloupání.

Samozamykací elektromechanický zámek BERA

Samozamykací zámek BERA je instalován do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří je odemčen klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou a elektrickým impulzem. Elektrický impulz na elektromagnetickou cívku zaaretuje pohyblivý mechanizmus v zámku a vnější klika je plně funkční pro otevření dveří. Není-li udělen tento elektrický impulz z tlačítka domácího telefonu nebo kódovacího zařízení do zámku BERA, je klika sice pohyblivá, ale bez možnosti otevření dveří. Na vnitřní straně dveří je použit systém PANIK. Pouhým stiskem kliky je zámek odemčen a dveře otevřeny bez použití klíče. Funkce PANIK je používána pro nouzové východy.

Samozamykací zámek elektromechanický je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech v zárubni do zámku ve dveřích. Automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky zámku. Tím je zamčeno.

Použití samozamykacího elektromechanického zámku BERA:

Samozamykací elektromechanický zámek BERA lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva, v provedení levém nebo pravém.

Typy samozamykacích elektromechanických zámků BERA:

 • Elektromechanický zámek standardní BERA-E
 • Elektromechanický zámek se signalizací pro vstup BERA-D
 • Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí BERA-M
 • Elektromechanický zámek s blokací obou klik BERA-V
 • Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí a blokací obou klik BERA-W

Motorové samozamykací zámky BERA

Samozamykací elektromotorický zámek je instalován do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří je odemčen klíčem přes cylindrickou vložku nebo elektrickým impulzem přes vnitřní motor. Elektrický impulz, na vnitřní motorový pohon, odjistí pohyblivý mechanizmus v zámku, uvolní horní dělenou střelku a zároveň zatáhne závoru zpět do zámku, tím dojde k plnému otevření dveří. Není-li udělen tento elektrický impulz z tlačítka domácího telefonu nebo kódovacího zařízení do zámku, je možno otevřít pouze klíčem nebo vnitřní panikovou klikou. Pouhým stiskem této vnitřní kliky je zámek odemčen a dveře otevřeny bez použití klíče. Funkce PANIK je používána pro nouzové východy.

Samozamykací zámek elektromotorický BERA

Samozamykací elektromotorický zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen, pokud není elektronicky odblokován a nastaven pro denní režim (lítačky). Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech na zárubni do zámku a tím dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování horní dělené střelky zámku. Při výpadku proudu se zámek vždy uzamkne, pokud nejde k výpadku v době chodu motoru. Doporučujeme instalaci zálohované zdroje, aby k tomuto nemohlo dojít.

Použití motorových samozamykacích zámků BERA:

Samozamykací elektromotorický zámek lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva, v provedení levém i pravém.

Typy elektromotorických zámků BERA:

 • Elektromotorický zámek standardní BERA-ME
 • Elektromotorický zámek s kontrolou funkcí BERA-MM

Elektromotorický zámek standardní BERA-ME

Elektromotorický zámek BERA-ME – v horní části tohoto elektromotorického zámku jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, LED diody na štítu kování, externího kontaktu a programovacího kabelu. Umístění je v pořadí od čela zámku směrem k zadnímu boku.

 • 5 PIN programovací svorkovnice pro nastavení volitelných hodnot
 • 14 PIN svorkovnice pro připojení externího magnetu a napájení (zapojeno 5 žil)
 • 3 PIN svorkovnice pro připojení signalizační LED diody na vnějším štítu kování

Standartní zámek BERA-ME lze napájet v rozsahu 12-24 VDC a nastavit do dvou základních režimů:

 • Impulzní režim – po impulzu (nezáleží na jeho délce) je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60sec, při otevření dveří a po jejich zavření je zámek ihned uzamčen.
 • Trvalý režim – po dobu trvání impulzu je zámek otevřen, po přerušení impulzu je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60 sec. Při otevření dveří a po jejich zavření je zámek stále otevřen. K jeho uzamčení dojde až po přerušení impulzu.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud dojde k přerušení napájení v průběhu cyklu, může se zámek dostat do polohy, kdy zůstane odemčený, či zamčený. V takovém případě lze zámek odblokovat pouze externím zdrojem. V případě tohoto stavu je zachována paniková funkce dle ČSN EN 179 a zámek lze otevřít klíčem. Přesto důrazně doporučujeme připojení zálohy, která zajistí dokončení cyklů. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození zámku, za které výrobce neručí.

Elektromotorický zámek s kontrolou funkcí BERA-MM

Elektromotorický zámek BERA-MM s kontrolou funkcí – v horní části tohoto elektromotorického zámku jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, LED diody na štítu kování, externího kontaktu, signalizace stavu zámku a programovacího kabelu. Umístění je v pořadí od čela zámku směrem k zadnímu boku.

 • 5 PIN programovací svorkovnice pro nastavení volitelných hodnot
 • 14 PIN svorkovnice pro připojení externího magnetu, napájení a zpětné signalizace
 • 3 PIN svorkovnice pro připojení signalizační LED diody na vnějším štítu kování

Elektromotorický zámek BERA-MM lze napájet v rozsahu 12-24VDC a nastavit do dvou základních režimů:

 • Impulzní režim – po impulzu (nezáleží na jeho délce) je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60sec, při otevření dveří a po jejich zavření je zámek ihned uzamčen.
 • Trvalý režim – po dobu trvání impulzu je zámek otevřen, po přerušení impulzu je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60 sec. Při otevření dveří a po jejich zavření je zámek stále otevřen. K jeho uzamčení dojde až po přerušení impulzu.

Signalizace o stavu elektromotorického zámku:

 • mikrospínač poloha závory – vysunuta / zasunuta
 • mikrospínač poloha kliky – stisk kliky
 • mikrospínač poloha spouštěcí střelky – otevřeno / zavřeno

UPOZORNĚNÍ:
Pokud dojde k přerušení napájení v průběhu cyklu, může se zámek dostat do polohy, kdy zůstane odemčený, či zamčený. V takovém případě lze zámek odblokovat pouze externím zdrojem. V případě tohoto stavu je zachována paniková funkce dle ČSN EN 179 a zámek lze otevřít klíčem. Přesto důrazně doporučujeme připojení zálohy, která zajistí dokončení cyklů. Pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození zámku, za které výrobce neručí.

Kování BERA

Bezpečnostní kování BERA pro samozamykací zámky

Bezpečnostní kování BERA je certifikováno ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN 12 209. Toto kování je vhodné na všechny východy, které nemusí splňovat normu o únikových východech dle EN 179 či EN 1125.

Použití bezpečnostního kování BERA pro samozamykací zámky:

Kování klika/koule je vhodné pouze pro mechanické nebo motorové zámky. Součástí balení jsou jednodílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Kování klika/klika je vhodné pro všechny typy elektromechanických zámků, ať panikových, nebo s blokací obou klik. Pro typy zámku D, M a W jsou navíc vybavena dvoubarevnou LED diodou nad vnější klikou kování, která dle zapojení zámku mění barvu z červené na zelenou v případě otevírání dveří. Součástí balení jsou dvoudílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Povrchová úprava a design bezpečnostního kování BERA:

Lesklý chrom nebo titan, příp. broušený chrom nebo titan. Broušený povrch je pouze na rovných plochách štítu. Otvor pro LED diodu mají pouze kování pro typy D, M a W.

Bezpečnostní paniková kování BERA

Bezpečnostní panikové kování BERA je certifikováno ve 3. bezpečnostní třídě dle ČSN 12 209 a pro únikové východy dle EN 179. Toto panikové kování je vhodné na všechny východy, které nemusí splňovat normu o únikových východech dle EN 1125. Toto kování vychází ze základní řady BERA a je osazeno speciální klikou dle EN 179.

Bezpečnostní panikové kování pro samozamykací zámky – použití:

Kování klika/koule je vhodné pouze pro mechanické, nebo motorové zámky. Součástí balení jsou jednodílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Kování klika/klika je vhodné pro všechny typy elektromechanických zámků, ať panikových, nebo s blokací obou klik. Pro typy zámku D, M a W jsou navíc vybavena dvoubarevnou LED diodou nad vnější klikou kování, která dle zapojení zámku mění barvu z červené na zelenou v případě otevírání dveří. Součástí balení jsou dvoudílný čtyřhran, dva svorníky, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Povrchová úprava a design bezpečnostního panikového kování BERA:

Matný nerez na celém povrchu kování. Otvor pro LED diodu mají pouze kování pro typy D, M a W.

Interiérové kování BERA

Interiérové kování BERA je certifikováno pro únikové východy dle EN 179. Toto kování je vhodné na všechny východy, které nemusí splňovat normu o únikových východech dle EN 1125. Vhodné především do interiérů a na úzké profilové dveře.

Úzké interiérové kování pro samozamykací zámky BERA – použití:

Kování klika/koule je vhodné pouze pro mechanické, nebo motorové zámky. Součástí balení jsou jednodílný čtyřhran, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Kování klika/klika je vhodné pro všechny typy elektromechanických zámků, ať panikových, nebo s blokací obou klik. Součástí balení jsou dvoudílný čtyřhran, tři spojovací šrouby, podložky a červíky pro uchycení čtyřhranu. Celá sada je pak dělaná na tloušťku dveří max. 50 mm.

Povrchová úprava celého štítu a design interiérového kování BERA:

Matný nerez na celém povrchu kování.